Sztuka w marketingu

Komercjalizacja sztuki z reguły ma negatywne konotacje wśród społeczeństwa. Dzieje się tak, ponieważ reklama uznawana jest za produkt, który ma w wielkim skrócie jedynie zachęcać do zakupu. Sztuka, to jest dzieła artystyczne pełnią natomiast bardziej cenione funkcje, np. edukacyjną czy też estetyczną. Na szczęście stawianie ogromnej ściany pomiędzy marketingiem a sztuką już dawno wyszło z […]